Ceno مرورگر | دانلود

اهدا کردن به مرورگر ‪Ceno

مرورگر Ceno نرم‌افزار کاملاً رایگان و متن‌باز است که تنها از طریق کمک‌های مالی تأمین می‌شود. در زیر برخی از راه‌هایی که می‌توانید از طریق کمک مالی از توسعهٔ مستمر آن حمایت کنید، آورده شده است. برای کمک و مشارکت از سایر روش‌ها، لطفاً از ‎صفحهٔ انجمن بازدید کنید!

اهدا کنید

Make a one-time donation using our Paypal payment portal.

حامی مالی شوید

We are currently exploring fundraising platforms and communities:

Donate Bitcoin

Our wallet address is:

bc1q2r70hf0jks43jyykpua6uqv907zegplgfacauc